Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 02 2018

cavebear
2439 999d 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viabbc bbc
cavebear
Reposted fromFlau Flau viaSilentForest SilentForest
cavebear
4659 0b00 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viasstefania sstefania
cavebear
7642 6e18
Reposted frompunisher punisher viaSilentForest SilentForest
cavebear
Reposted fromFlau Flau viaLogHiMa LogHiMa
cavebear
2085 2a6c 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaLogHiMa LogHiMa
cavebear
4657 85ee 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viasstefania sstefania
cavebear
5369 0142 500
Reposted fromMatalisman Matalisman
cavebear
Ja to chętnie napiłbym się kawy, ale wszyscy myślą, że ja tylko tą wódę, no i stawiają, a ja nie mam śmiałości, żeby im odmówić.
— Jan Himilsbach
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreeway freeway
cavebear

Samotność to niedokończone rozmowy i pytania bez odpowiedzi, ale i jeden kubek w kuchni, jednoosobowa pościel w sypialni i wolna półka w łazience. Samotność to bycie samemu w sercu i w głowie. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz komu opowiedzieć o swoim dniu. Kiedy niedziela nie jest jeszcze jednym wolnym dniem, który można fantastycznie wykorzystać, tylko twoim przekleństwem. Kiedy wolisz robić wszystko, byle nie wracać do domu, bo wiesz, że nikt tam na ciebie nie czeka. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz do kogo zadzwonić w środku nocy i powiedzieć ‘jest mi źle’. Samotność to szare dni i bezsenne noce. Samotność - kiedy ściany pokoju wiedzą o tobie więcej, niż ktokolwiek inny, a jedynym bytem znającym na pamięć twój kolor oczu, jest sufit twojej sypialni. A smutek? Smutek to samotność. Może walić się świat, ale kiedy masz z kim dzielić cierpienie, to wszystko jest do zniesienia. Nie ma żadnego, tak dobrego powodu do walki, jak druga osoba. Dla siebie rzadko chcemy walczyć, za to dla osoby, która znaczy dla nas wszystko, jesteśmy w stanie przenosić góry.

— Marta Kostrzyńska
cavebear
8383 2bb7
cavebear
Reposted fromFlau Flau viahahat hahat
cavebear
Reposted fromFlau Flau viahahat hahat
cavebear
8520 8fa8
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajazon jazon
cavebear
7383 c908 500
Reposted fromzciach zciach viajazon jazon
cavebear
2989 0b5b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajazon jazon
cavebear
1643 2ece 500
Reposted fromstroschek stroschek viajazon jazon
cavebear
0207 1766 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viajazon jazon
cavebear
8396 3909 500
Reposted fromzciach zciach viajazon jazon
cavebear
8128 a701 500
Nie ten plecak
Reposted fromdobry dobry viajazon jazon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl