Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2018

cavebear
0770 6197 500
super plan kurwo
Reposted fromzelbekon zelbekon viaregcord regcord
cavebear
cavebear
cavebear
cavebear
cavebear
cavebear
cavebear
cavebear
cavebear
Niekiedy spotykamy ludzi zupełnie nam obcych, którymi zaczynamy się interesować od pierwszego wejrzenia, jakoś raptownie, znienacka, zanim choć słowem się do nich odezwiemy.
— Fiodor Dostojewski
cavebear
cavebear
cavebear
cavebear
cavebear
cavebear
Do niektórych znajomości trzeba dorosnąć,
nie tylko po to,
by w nie wejść
ale też po to -
by umieć je zakończyć.
— "List w butelce"
cavebear
cavebear
Gary... Nie wiem jak zabrnęliśmy tak daleko. Przez cały nasz związek bardzo się starałam, dla Ciebie, dla nas. Gotowałam, zbierałam Twoje rzeczy z podłogi, układałam Twoje ubrania, jakbyś był czterolatkiem. Wspierałam Ciebie, Twoją pracę. Jeżeli kogoś zapraszaliśmy ja wszystko planowałam, przygotowywałam. I ani razu nie poczułam, że to doceniasz. Nie czułam, że mnie doceniasz. I jedyne czego pragnęłam, to żebyś pokazał, że Ci zależy.
— "Sztuka zrywania"
cavebear
cavebear
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl