Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

cavebear
2936 dd9c
Reposted fromoutline outline viaclerii clerii
cavebear
1674 18b0
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viaclerii clerii
cavebear
7575 731b 500
Reposted frombeer beer viaclerii clerii
cavebear
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viaclerii clerii
cavebear
9945 dd10
Reposted fromkrzysk krzysk
cavebear
Jeśli należysz do tych, którzy kochali tylko raz, to niewiele masz do powiedzenia. Ale jeśli to była prawdziwa miłość, to inni powinni milczeć w twojej obecności.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viagdziejestola gdziejestola
cavebear
(...) Wygodnie jest myśleć, że wciąż jest się do uratowania, nawet jak się już w to prawie nie wierzy.
— Julio Cortázar
cavebear
0400 7a21 500
Scott Walker at a London studio, wearing clown make-up, 1967 by Bruce Fleming
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
cavebear
Lubię ludzi, którzy potrafią mądrze milczeć zamiast głupio gadać.
— Marcin Prokop
Reposted frommahidevran mahidevran viagdziejestola gdziejestola
cavebear
0406 fbd9 500
Gervasio Troche
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
cavebear
Ale bym się przytulił... tak na koniec, a dziś to przez poruszającą muzykę... ciarki na ciele. nadwrażliwe przeżywanie. samotne pustynne wzruszenie. jak dawniej.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
cavebear
Lubię, kiedy mi się śnisz.
— Anna Wyszkoni - Zanim to powiem
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
cavebear
0765 01a3 500
cień.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
cavebear
0778 3d14
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
cavebear
0787 f665
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
cavebear
0820 016b 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
cavebear
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
9497 ee05
Reposted frommakswilczur makswilczur viagdziejestola gdziejestola
cavebear
cavebear
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl