Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

cavebear
0090 aa72 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viatutus tutus
cavebear
4608 2265 500
Reposted fromipo ipo viahardkorwey hardkorwey
cavebear
5865 b683
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaRethan Rethan
cavebear
9369 ca95 500
Reposted from1923 1923 viaiwannabeyour iwannabeyour
cavebear
3119 d402 500
"Piekło to inni" - powiedział Sartre, ja bym dodała, że zwłaszcza dla niektórych z nas. Jeśli ktoś ma wewnętrzną dyspozycję do przeżywania świata innych ludzi - szefów, kolegów, podwładnych - jako opresji, czyli jeśli ma potencjał do bycia zatrutym i sponiewieranym, to będzie tak się czuł w dowolnym miejscu. Gdziekolwiek by pracował, w korporacji, w warzywniaku czy w muzeum - będzie się czuł zaszczuty i prześladowany, a przynajmniej niedoceniony.
Zofia Milska Wrzosińska
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
cavebear
2329 ce4f
Reposted frompulperybka pulperybka viagdziejestola gdziejestola
5761 8edc
Reposted fromwestwood westwood viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
cavebear
“ nie wolno Ci rozmyślać za dużo. wstań, pobiegaj, posprzątaj dom, upiecz ciasto, a potem je zjedz, wsiądź na rower, zadzwoń do przyjaciółki, poczytaj, idź na spacer. rób wszystko na co masz ochotę, tylko nie rozmyślaj. to Cię niszczy. ”
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viawszystkodupa wszystkodupa
cavebear
Nie zawsze rozumiem, o co chodzi Bogu, ale i tak się modlę. Jak w tym starym powiedzeniu: nie mam pojęcia, jak działa elektryczność, ale nie będę z tego powodu siedzieć po ciemku. Nie muszę rozumieć Boga, żeby w Niego wierzyć. Nadzieję czerpię z tych słów anonimowego autora: 'Wierzę w słońce, nawet gdy nie świeci. Wierzę w miłość, nawet gdy jej nie czuję. Wierzę w Boga, nawet gdy milczy'.
— R. Brett - 'Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu'
cavebear
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa

April 17 2018

cavebear
7980 cc09 500
Reposted fromNekoii Nekoii viagdziejestola gdziejestola
cavebear
1767 52a0
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
cavebear
9163 4e7a
Reposted fromverronique verronique viawszystkodupa wszystkodupa
cavebear
Nie potrafię walczyć o ludzi, po prostu. jak odnoszę wrażenie, że komuś nie zależy na mnie, to się wycofuję, nie chcę przeszkadzać i być zbędnym balastem.

Znikam.
Reposted fromnotforgetme notforgetme viawszystkodupa wszystkodupa
cavebear
0552 129d
Reposted fromGIFer GIFer viawszystkodupa wszystkodupa
cavebear
Była niepoprawną romantyczką, niezależną i, delikatnie mówiąc, dość niewinną. Jeśli pozwoliło jej się mówić, mogła trajkotać bez przerwy, lecz jeśli przebywała w towarzystwie kogoś, z kim nie miała wspólnego języka - innymi słowy, z większością mieszkańców Ziemi - ledwo otwierała usta.
— Haruki Murakami
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
cavebear
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun viawszystkodupa wszystkodupa
cavebear
6347 1ab1
Reposted fromproof proof viawszystkodupa wszystkodupa
cavebear
cavebear
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl