Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

11:58
7285 b36e 500
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viabluejane bluejane
11:57
6475 2715
Reposted fromimmaturemonster immaturemonster viabluejane bluejane
11:57
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viabluejane bluejane
11:56
Znalezione obrazy dla zapytania if worst come to worst chandler
Reposted fromsolitaire solitaire viabluejane bluejane
11:56
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać
I złamiemy sobie serce
Niech skradziony weekend trwa.

Wiem, ze musisz wrócić
Przestań o tym mówić
Tańcz
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Reposted fromdreamadream dreamadream viabluejane bluejane
11:55
3892 e85c 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viabluejane bluejane
11:54
3408 2449
Reposted fromdeathhorse deathhorse viabluejane bluejane
11:53
5557 64b3
Reposted fromphilinmotion philinmotion viabluejane bluejane
11:53
Reposted fromumarla-dusza umarla-dusza viabluejane bluejane
11:52
3326 e069 500

Zuzanna Ginczanka

Reposted fromyourtitle yourtitle viabluejane bluejane
11:51
Skoro Ty jesteś dziwna i ja jestem dziwny, to się wspaniale składa, razem zadziwmy świat.
— T. Różycki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabluejane bluejane
11:51
11:50
Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nie ważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć.
— Lem
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viabluejane bluejane
11:50
2505 b559
Reposted fromkarahippie karahippie viabluejane bluejane
11:50
Reposted fromgruetze gruetze viabluejane bluejane
11:49
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viabluejane bluejane
11:49
2024 19f1 500
Reposted frombrumous brumous viabluejane bluejane
11:49
8830 3ae6
Reposted fromappreciation appreciation viabluejane bluejane
11:49
3663 e040
11:45
1180 f87b 500
Reposted fromczinok czinok viashowmetherainbow showmetherainbow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl